image                       image
image   image   image   image   image
         
image
     
     
image image A Gilliam? image Jordans?
     
     
     
image image Masons? image
     
     
     
image Back of photo says "Eudean Hester"but I don't know him. image image
     
     
     
image image image "Ethyl McKinney"
Related to Hattie Mason McKinney?
     
     
     
image image image
     
     
     
image image Back is stamped "October 1929" image
     
     
     
image image image
     
     
     
image image  
     
     
     
image